En Bob Esponja.exe t'ha atrapat al seu laberint perquè és malvat y tu has d'escapar, perquè si no ho fas en Bob Esponja es posara trist i et matara però si et pases el joc ell es posara content i et deixarà anar.

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.